Tarieven BasisGGz

Wanneer je zorgverzekeraar het eigen risico in rekening brengt, naar aanleiding van de door Arkin geleverde zorg, kan dit vragen bij je oproepen. Wij hebben daarom de meest voorkomende vragen en antwoorden in een overzicht gezet, deze is te zien in de veelgestelde vragen op de website van de overkoepelende stichting Arkin.

De tarieven voor een behandeling bij de generalistische BasisGGz zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De BasisGGz maakt daarvoor gebruik van zogenoemde patiëntprofielen.
Deze patiëntprofielen zijn in te delen in vier zorgpakketten: basisggz middel, kort, intensief en chronisch. Per zorgpakket geldt een verschillend aantal behandelminuten en bijbehorend tarief.
De factuur wordt na afloop van de behandeling ingediend bij je zorgverzekeraar. Die betaalt ons dan de vergoeding.

Wanneer je wel een intake hebt gehad, maar geen vervolgbehandeling of wanneer vroegtijdig blijkt dat je klachten beter behandeld kunnen worden binnen de Gespecialiseerde GGZ, dan worden kosten voor een ‘onvolledig behandeltraject’ in rekening gebracht. Dat geldt ook wanneer er geen sprake blijkt van een diagnose volgens de DSM-classificatie.

Code Prestatie Maximumtarief NZa*
180001 Kort, 294 minuten € 507,62
180002 Middel, 495 minuten € 864,92
180003 Intensief, 750 minuten € 1.356,25
180004 Chronisch, 750 minuten € 1.251,70
180005 Onvolledig behandeltraject € 207,19

 

De rekening wordt duidelijker

Vanaf 1 januari 2022, wanneer het Zorgprestatiemodel in werking treed, kun je op de rekening die je van je zorgverzekeraar krijgt precies zien wanneer je door wie behandeld bent en voor hoelang*. Ook zal deze rekening sneller verzonden worden dan je misschien al gewend bent. Hierdoor weet je sneller welke kosten er zijn gemaakt en of je eigen risico al is gebruikt. Voor meer informatie over de tarieven kun je de website van de NZa raadplegen.

*Het Zorgprestatiemodel gaat uit van het principe: ‘planning is realisatie’. Dit betekent dat de behandeltijd die je op de rekening ziet staan de geplande tijd is en niet per se de daadwerkelijke duur van het consult. Alleen als het verschil tussen de geplande behandeltijd en de daadwerkelijke behandelduur meer is dan 15 minuten wordt dit wel aangepast.

Voorbeeld
Er staat een afspraak gepland met uw behandelaar van 45 minuten. De afspraak duurt langer, namelijk 55. Het verschil met de geplande tijd is 10 minuten. Dus de 45 minuten zie je terug op de rekening. Mocht de behandeling maar 20 minuten duren dan zie je 20 minuten terug op je rekening.

Meer vragen over Zorgprestatiemodel?

Het kan zijn dat je door deze nieuwe regeling met vragen zit. Om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen hebben wij een pagina met veelgestelde vragen omtrent Zorgprestatiemodel opgezet. Hier kun je de belangrijkste uitleg vinden, of links naar meer uitleg.