Wanneer wordt de behandeling afgesloten?
Voor iedere behandeling wordt vooraf afgesproken hoe lang de behandeling duurt. De behandeling wordt tijdens het behandelproces ook regelmatig geëvalueerd. Dan kijk je terug op de behandeling om te zien hoe het is gegaan en of er verbetering of verandering is.
Het kan voorkomen dat je behandeling eerder wordt beëindigd als jij en je behandelaar vinden dat je doel is bereikt. Het kan ook dat een behandeling langer duurt dan vooraf is afgesproken. Dat wordt op tijd met je besproken.

Als je een behandeling voor ondersteuning en herstel volgt, in het kader van nazorg, dan wordt van te voren geen termijn afgesproken.

Mag ik zelf meebeslissen over het afsluiten van de behandeling?
Ja, afsluiting van de behandeling is in overleg met jou en met eventuele naaste(n).

Hoe gaat afsluiting van de behandeling precies in zijn werk?
Voordat je behandeling wordt afgesloten hebben we eerst een eindgesprek. Tijdens dit gesprek kijken we samen hoe de behandeling is verlopen, welke resultaten je hebt behaald en hoe je terugval kunt voorkomen. Ook daarvoor gebruiken we vragenlijsten die we met je bespreken.

Wat als ik nog zorg nodig heb?
Als je nog zorg nodig hebt na de behandeling voor andere klachten, dan kun je daarvoor opnieuw een verwijzing krijgen. Dit kan via je huisarts maar bijvoorbeeld ook via de psychiater van het team waar je behandeld werd. Verwijzing gaat altijd in overleg met jou en eventueel met naasten die betrokken zijn.

Wie vertelt mijn huisarts dat mijn behandeling klaar is?
We informeren je verwijzer (meestal je huisarts) na de behandeling met een ontslag- en adviesbrief. In deze brief staat hoe je behandeling is verlopen. Ook geven wij de huisarts advies over hoe hij je verder nog kan helpen.

Ik heb liever niet dat mijn huisarts alle informatie krijgt.
Wanneer je niet wil dat je huisarts informatie over je krijgt, dan kun je dat aangeven bij de intaker of bij je behandelaar. Dan delen we geen informatie met de huisarts.
Het is wel belangrijk dat je huisarts op de hoogte is van eventuele medicatie die je van Arkin BasisGGz krijgt voorgeschreven.

Wat kan ik doen als ik opnieuw hulp van Arkin BasisGGz nodig heb?
Nadat je behandeling is afgesloten, verloopt het contact weer via je huisarts. Hij kan je opnieuw verwijzen naar Arkin BasisGGz, als dat nodig mocht zijn.