Verwijzers

Preventie

Samenwerking met preventie van Arkin

Arkin BasisGGz werkt nauw samen met onze collega’s van PuntP Preventie en Jellinek Preventie.

Preventieve cursussen in de huisartsenpraktijk zijn gericht op mensen met beginnende klachten om te voorkomen dat deze klachten verergeren en kan in verschillende vormen worden aangeboden.

Onze preventiemedewerkers bieden de mogelijkheid om verschillende preventieve cursussen in (de buurt van) uw praktijk te organiseren. We hebben een aanbod van cursussen waarvan de effectiviteit wetenschappelijk is bewezen (evidence based). Thema’s zijn stress, somberheid, depressieve klachten, angst en slaapproblemen. De activiteiten zijn toegespitst op de behoeften van verschillende doelgroepen, zoals migrantengroepen, jongeren, ouders, beroepskrachten, familie, vrienden en mantelzorgers.

Deze collega’s werken ook voor de gemeente wijkgericht en sporen actief moeilijk bereikbare risicogroepen op. De interventies zijn gericht op maximale gezondheidseffecten door preventieve maatregelen. De preventiewerkers zoeken actief samenwerking met andere zorg- en welzijnsorganisaties in de wijk.

Daarnaast bieden zij deskundigheidsbevordering voor professionals en vrijwilligers in de nulde en eerste lijn met name gericht op het bevorderen van (vroeg)signalering.

In de BasisGGz is aandacht voor zorggerichte preventie. Deze vorm van preventie richt zich naast terugvalpreventie op het voorkomen van overbelasting, depressie en angst bij naastbetrokkenen van mensen met ernstige (chronische) psychiatrische problemen.

Sitemap

Contact

020 - 590 44 44