Verwijzers

POH-GGz

Wat is de POH-GGZ?

De praktijkondersteuner voor de huisarts in de geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) biedt onderzoek en triage bij de zorg voor alle psychiatrische patiënten in de huisartspraktijk. Ook biedt de POH GGZ en ondersteuning en probleemoplossende behandeling voor patiënten met klachten van psychische, psychosociale of psychosomatische aard. Het gaat daarbij onder andere om patiënten met depressieve of angstklachten, stress, burn-out, rouwverwerking en relatieproblemen, waarbij in principe geen sprake is van een DSM diagnose. De ondersteuning van de Praktijkondersteuner is niet van invloed op het eigen risico van een patiënt.

De huisarts heeft de regie over GGZ-ondersteuning in de huisartspraktijk. De POH-GGZ werkt dan ook onder zijn of haar verantwoordelijkheid. Waar nodig zal hij de huisarts adviseren door te verwijzen naar de Basis GGZ of Specialistische GGZ.

Bent u huisarts in Amsterdam en op zoek naar praktijkondersteuning?

Arkin maakt het huisartsen eenvoudig om een gespecialiseerde praktijkondersteuner in te zetten. De afgelopen jaren heeft Arkin ruime ervaring opgedaan met de inzet van Praktijkondersteuners GGZ in de huisartspraktijk. Ruim 160 huisartsen maken momenteel gebruik van een van onze 55 POH-GGZ-ers.

Taken praktijkondersteuner

De POH-GGZ ondersteunt de huisarts bij het verlenen van zorg aan patiënten met psychische en/of psycho-sociale problemen.
Ook voert hij een aantal gesprekken om het probleem te verhelderen en naar oplossingen te zoeken en biedt accuraat inzicht in de soort en ernst van de klachten van de patiënt door middel van goede screening. Daarnaast biedt de POH-GGZ kortdurende behandelingen en begeleiding van patiënten met langdurige klachten aan. Indien nodig kan hij zorgdragen voor een ‘warme’ doorverwijzing naar de poliklinische basis GGZ en de specialistische GGZ.

In het kort:

Sitemap

Contact

020 - 590 44 44