Wat is de BasisGGz?

Snel hulp bij psychische klachten

Bij de generalistische BasisGGz (GBGGZ) krijg je hulp bij lichte psychische klachten. Tijdens de behandeling werk je heel gericht aan het oplossen of verminderen van die klachten. Een behandeling duurt ongeveer vijf tot maximaal twaalf sessies per jaar. Hoeveel behandelsessies je nodig hebt, bepaal je vooraf samen met je behandelaar.

Arkin BasisGGz is er ook voor mensen die te maken hebben met langdurige psychiatrische problematiek. Wanneer je na behandeling in de ggz behoefte hebt aan langdurige (na)zorg met bijvoorbeeld ondersteunende gesprekken of contact over je medicatie, dan biedt Arkin BasisGGz deze mogelijkheid.

Voor onze behandelingen is altijd een verwijzing nodig van je huisarts.

Soms is er meer gespecialiseerde hulp nodig, bijvoorbeeld omdat je meerdere klachten tegelijk hebt. Dan helpen wij je verder naar een behandelaar bij de specialistische ggz. (SGGZ).
Arkin BasisGGz is onderdeel van Arkin. Arkin bestaat uit twaalf zorgaanbieders in de ggz. Doorverwijzen gaat daardoor snel en eenvoudig.

Voor iedereen de juiste behandeling

Samen met je behandelaar stel je een behandelplan op. Jouw doel staat daarbij centraal. De behandeling kan bestaan uit:

  • gesprekken met een behandelaar;
  • een online hulpprogramma (via de computer vanuit je eigen huis);
  • een combinatie van gesprekken en online hulp.

Alle behandelingen hebben een maximale duur. Die duur bepaal je vooraf, samen met je behandelaar.

Soms is behandeling niet nodig. Arkin BasisGGz heeft ook een afdeling Preventie. Onze trainingen en cursussen zijn gericht op het voorkomen van psychische klachten, bijvoorbeeld door te leren omgaan met stress of beter te slapen.
We hebben ook aanbod voor familie en naasten van mensen met psychiatrische problematiek of verslaving.