Over ons

Wat is de BasisGGz?

Onder de BasisGGz valt de zorg voor mensen met een lichte tot matige psychische aandoening en de zorg voor mensen met stabiele chronische problematiek. Het kan hierbij gaan om klachten als depressie/somberheid, angst, paniek, slaapproblemen, geheugenproblemen of eetproblemen. Maar ook om gedragsproblemen, overspannenheid of burn-out, verslavingsproblemen en medisch onverklaarde klachten.

Voor de behandeling is altijd een verwijzing nodig van de huisarts.

Samen met u, stelt de behandelaar een behandelplan op dat is afgestemd op uw specifieke problematiek en voorkeuren. De behandeling kan bijvoorbeeld bestaan uit:

Alle behandelingen hebben een maximale duur. Mochten u en uw behandelaar gedurende de behandeling tot de conclusie komen dat u een andere behandelvorm nodig heeft, dan kan het eerder gestarte behandelplan gewijzigd worden. U krijgt dan een nieuw zorgtraject.

Sitemap

Contact

020 - 590 44 44