Over ons

Wat is de BasisGGz?

Arkin BasisGGz helpt u bij lichte tot matige psychische klachten. Eigenlijk kunt u met elke psychische klacht bij ons terecht. Soms weet u dat u last heeft van depressie, angst of verslaving. Maar vaak zijn klachten minder duidelijk zoals slaapproblemen, geheugenproblemen of vage klachten waar niet direct een verklaring voor is. Ook dan kunt u terecht bij Arkin BasisGGz.
Wij zoeken samen met u naar een effectieve behandeling die past bij uw vraag.

Arkin Basis GGz is er ook voor mensen die te maken hebben met langdurige psychiatrische problematiek. Wanneer u na behandeling in de GGz behoefte heeft aan langerdurende (na)zorg met bijvoorbeeld ondersteunende gesprekken of contact over uw medicatie, dan biedt Arkin Basis GGz passende zorg.

Voor onze behandelingen is altijd een verwijzing nodig van de huisarts.

Arkin BasisGGz biedt voor iedereen de juiste behandeling

Samen met u stelt de behandelaar een behandelplan op dat is afgestemd op uw specifieke problematiek en voorkeuren. De behandeling kan bijvoorbeeld bestaan uit:

Alle behandelingen hebben een maximale duur. Mochten u en uw behandelaar gedurende de behandeling tot de conclusie komen dat u een andere behandelvorm nodig heeft, dan kan het eerder gestarte behandelplan gewijzigd worden. U krijgt dan een nieuw zorgtraject.

Arkin BasisGGz heeft ook een afdeling Preventie. Onze trainingen en cursussen zijn gericht op het voorkomen van psychische klachten, bijvoorbeeld door te leren omgaan met stress of beter te slapen. We hebben ook aanbod voor familie en naasten van mensen met psychiatrische problematiek of verslaving

Sitemap

Contact

020 - 590 44 44