Over ons

Rechten en plichten

Patiënten van ArkinBasisGGz hebben recht op privacy, inzage- en correctierecht.

Privacy

Arkin BasisGGz waarborgt de bescherming van de privacy van cliënten. De verschillende regelingen hiervoor liggen ter inzage in de vestiging Amsterdam. Op aanvraag en tegen betaling kunnen wij ze u toezenden. Het gaat om de gegevensvastlegging in het dossier, de inrichting van de patiëntenadministratie en de registratie. Alleen de medewerkers die rechtstreeks bij de hulpverlening betrokken zijn, hebben toegang tot uw dossier. Allen hebben een geheimhoudingsplicht.

Informatieverstrekking

Informatie aan derden wordt alleen verstrekt met toestemming van de cliënt*. Een aantal persoonsgegevens wordt verzameld in een registratiesysteem voor doeleinden binnen en buiten Arkin BasisGGz. De beschikbaarstelling is gebonden aan de regels van het privacyreglement. Het dossier wordt na afsluiting van het onderzoek of de behandeling vijftien jaar bewaard. Administratieve en registratiegegevens worden vijftien jaar na het onderzoek of behandeling vernietigd. Als cliënt kunt u ver Arkin BasisGGz zoeken om de gegevens eerder te vernietigen.

*Informatie wordt wel verstrekt aan de huisarts die u heeft verwezen naar de Arkin BasisGGz, tenzij u als cliënt daar  bezwaar tegen heeft.

Inzage- en correctierecht

U heeft het recht om uw eigen dossier in te zien. U kunt ook vragen om correctie van gegevens als deze feitelijk onjuist of niet ter zake doende zijn. Inzage in het dossier kunt u aanvragen door het secretariaat van Arkin BasisGGz te bellen, te bereiken via telefoonnummer 020 – 590 4444. Tijdens inzage kunt u eventuele wensen ter correctie kenbaar maken.

Algemene leveringsvoorwaarden

Als u zorg krijgt van een zorginstelling, maakt u met deze instellingafspraken over de zorg en zo nodig verblijf in de instelling. Bij die afspraken horen de ‘algemene leveringsvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg (GGz)’. Dat zijn de kleine lettertjes bij de afspraken die u heeft gemaakt over de behandeling of begeleiding bij Arkin BasisGGz.

In de ‘algemene leveringsvoorwaarden ggz’ staat niet welke zorg u nodig hebt, maar wel waar Arkin BasisGGz en ook u zich aan moeten houden. Naast de voorwaarden geldt natuurlijk wat wettelijk geregeld is.

Lees de publieksversie van de leveringsvoorwaarden van Arkin BasisGGz.

 

Sitemap

Contact

020 - 590 44 44