Herkent u deze klachten?

Angstklachten

Iedereen is wel eens bang en dat is maar goed ook. Angst is een ingebouwd verdedigingsmechanisme dat ons waarschuwt voor gevaar. Veel mensen zijn echter bang terwijl er geen reëel gevaar dreigt. Wanneer de angst zo groot wordt dat je situaties uit de weg gaat of je verliest in dwanghandelingen, spreken we van een angststoornis. Leven met een angststoornis is moeilijk en beperkt iemand in zijn of haar dagelijks functioneren, bijvoorbeeld op het werk of in sociale contacten. Een angststoornis gaat bijna nooit over zonder behandeling. Gelukkig zijn angstklachten meestal goed te behandelen. Het doel van de behandeling is je klachten te verminderen of helemaal te laten verdwijnen.

De symptomen

Waar mensen met een angststoornis bang voor zijn, verschilt van persoon tot persoon. Vaak gaat angst gepaard met:

Verschillende soorten angst

Angst kan zich op verschillende manieren uiten. Sommige mensen krijgen paniekaanvallen. Zij worden plotseling overvallen door hevige angst terwijl daar geen duidelijke aanleiding toe is.

Andere mensen hebben last van angst in sociale situaties of zijn bang om een ziekte te krijgen of om te vliegen. Ook kan het zijn dat je angstig bent door traumatische ervaringen in het verleden.

Sommige mensen hebben last van dwanghandelingen die dienen om de angst te verminderen, en bijna iedereen met een angststoornis vermijdt bepaalde dingen of situaties.

De behandeling

Bij Arkin BasisGGZ hebben we veel ervaring met het behandelen van angststoornissen. De behandeling bestaat meestal uit gesprekken. Soms wordt een afspraak met een psychiater gemaakt om de mogelijkheid van medicatie te bespreken.

De methode die vaak wordt toegepast is cognitieve gedragstherapie. Het gaat daarbij om het veranderen van je gedrag en het veranderen van de manier waarop je denkt. Je verandert je gedrag door stap voor stap weer dingen te gaan doen die je tot nu toe vaak vermijdt. Daardoor zul je merken dat je angst juist gaat afnemen! Mensen met angstklachten hebben ook vaak angstige gedachten. In de behandeling leer je om je bewust te worden van die gedachten en om meer realistisch te gaan denken.

Bij de behandeling is het van belang dat je ook thuis, tussen de gesprekken door, aan je klachten werkt. Dit kan bijvoorbeeld door thuis bij te houden wat je denkt in angstige situaties of door te oefenen met nieuw gedrag. Om je hierbij te ondersteunen maken we vaak gebruik van eHealth, waarbij je via internet informatie kunt lezen en opdrachten kunt invullen.

Bij de behandeling van angststoornis kun je ook werken aan de oorzaken van je angstklachten. Hierbij kun je denken aan persoonlijke eigenschappen (voor jezelf opkomen, emoties uiten, conflicten uit de weg gaan, perfectionisme) of aan factoren in de omgeving (overbelasting, isolement).

Bij de behandeling van angstklachten die het gevolg zijn van traumatische gebeurtenissen in het verleden kan ook gekozen worden voor behandeling met EMDR.

Sitemap

Contact

020 - 590 44 44