Herkent u deze klachten?

ADHD/ADD

Vrijwel alle mensen hebben wel eens last van onrust, concentratieproblemen, uitstelgedrag of zijn wel eens iets kwijt. Heb je deze problemen echter veel meer en vaker dan anderen en heb je er al sinds de kindertijd veel last van? Dan is er mogelijk sprake van AD(H)D.

Symptomen

De symptomen van ADHD/ADD kunnen zijn:

Aandacht tekort:

Hyperactiviteit/impulsiviteit:

Sommige mensen hebben last van veel symptomen uit beide categorieën; dan is er mogelijk sprake ADHD (van het gecombineerde type). Andere mensen hebben wel veel last van symptomen op het gebied van aandacht tekort, maar minder op het gebied van hyperactiviteit/impulsiviteit; dan is er mogelijk sprake van ADHD van het onoplettendheidtype, ook wel ADD genoemd. Deze mensen komen vaak als meer ‘afwezig/dromerig’ over en soms wordt er dan niet aan ADHD gedacht, terwijl dit dus wel degelijk het geval kan zijn. Andersom komt het ook voor; weinig sprake van aandacht tekort, maar wel veel symptomen van hyperactiviteit/impulsiviteit.

Diagnostiek (Heb ik ADHD?)

De diagnostiek van AD(H)D bestaat uit verschillende onderdelen. Deze zal bestaan uit vragenlijsten en een uitgebreid interview. Aangezien AD(H)D alleen kan worden vastgesteld als er ook al in de kindertijd sprake van was is het belangrijk voor de diagnostiek om daar informatie over te hebben. Daarvoor zal gevraagd worden om schoolrapporten van de basisschool mee te brengen en een van de ouders mee te brengen voor het interview. Een GZ-psycholoog zal de informatie over de volwassenheid en kindertijd uit de vragenlijsten, interviews, schoolrapporten en van de ouder samenvoegen en beoordelen of er een diagnose AD(H)D gesteld kan worden.

Behandeling

Als er een diagnose is gesteld volgt een advies over de behandeling. Een behandeling voor AD(H)D bestaat uit psycho-educatie, waarbij uitgebreid informatie wordt gegeven over de diagnose, de hersenwerking en invloed van medicatie, bijkomende symptomen en klachten en de gevolgen van AD(H)D. Daarna is er de mogelijkheid om te kiezen voor medicatie. Onder medische begeleiding zal eventuele medicatie worden ingesteld, waarbij de werking en bijwerkingen in de gaten worden gehouden. De psychologische behandeling voor AD(H)D bestaat uit coaching, waarbij vaardigheden worden aangeleerd op het gebied van agendabeheer, planning, omgaan met administratie, afleidbaarheid en uitstelgedrag. Als de AD(H)D veel gevolgen heeft gehad voor zelfbeeld en zelfvertrouwen kan hier bij de psycholoog door middel van cognitieve gedragstherapie aandacht aan besteed worden. Daarbij leer je de gedachten op te sporen die vervelende gevoelens of ongewenst gedrag veroorzaken en deze te vervangen voor meer helpende en realistische gedachtes.

Arkin BasisGGz

Bij Arkin BasisGGz bieden wij diagnostiek en behandeling van enkelvoudige AD(H)D. Dat betekent dat dit de belangrijkste klacht is en er op andere gebieden weinig klachten zijn. Tijdens een intake zal de psycholoog beoordelen of de vraag geschikt is voor de BasisGGz. Is de vraag ingewikkelder of blijkt het instellen van medicatie ingewikkelder? Dan kan de hulpverlener adviseren om door te verwijzen naar de specialistische GGZ.

Aanmelden

Herken je veel van de symptomen van AD(H)D en heb je daar veel last van? Wil je weten of je AD(H)D hebt? En heb je op andere gebieden (angst, depressie, verslaving) geen of weinig klachten? Dan kun je je huisarts vragen om een verwijzing naar Arkin BasisGGz curatief voor AD(H)D.

Vragen?

Bel gerust met ons aanmelding en adviesteam op 020 590 4444 of overleg met de huisarts.

Sitemap

Contact

020 - 590 44 44